Aripiprazol Mylan 10 mg orodispergovateľné tablety

Liek obsahuje liečivo aripiprazol, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Používa sa na liečbu: schizofrénie u dospelých a dospievajúcich vo veku 15... zobraziť celý popis ›

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Môžete si ho rezervovať pohodlne rýchlo online cez PLUS eRecept.

Účinná látka:Aripiprazol

Forma:Orodispergovateľné tablety

Vernostný program v spolupráci s PLUS lekáreň
[darcek_k_nakupu]
popis_produktu
Popis produktu
Použitie
Opýtať sa lekárnika

Liek obsahuje liečivo aripiprazol, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká.

Používa sa na liečbu:

  • schizofrénie u dospelých a dospievajúcich vo veku 15 rokov a starších,
  • stredne závažných až závažných manických epizód pri bipolárnej poruche typu I a na prevenciu novej manickej epizódy u dospelých,
  • stredne závažných až závažných manických epizód pri bipolárnej poruche typu I počas až 12 týždňov u dospievajúcich vo veku 13 rokov a starších.

Viac na adc.sk

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí

Schizofrénia
Odporúčaná počiatočná dávka je 10 alebo 15 mg/deň s udržiavacou dávkou 15 mg/deň, podávaná 1x denne.
Liek je účinný v rozsahu dávky 10 - 30 mg/deň.
Maximálna denná dávka nesmie presiahnuť 30 mg.

Manické epizódy pri bipolárnej poruche typu I
Odporúčaná počiatočná dávka je 15 mg 1x denne v monoterapii alebo kombinovanej liečbe.
Maximálna denná dávka nesmie presiahnuť 30 mg.

Prevencia rekurencie manických epizód pri bipolárnej poruche typu I
U pacientov užívajúcich aripiprazol v monoterapii alebo kombinovanej liečbe sa má pokračovať v liečbe v rovnakej dávke.
Úprava dennej dávky vrátane zníženia dávky sa má zvážiť na základe klinického stavu.

Pediatrická populácia

Schizofrénia u dospievajúcich vo veku od 15 rokov a starších
Odporúčaná dávka je 10 mg/deň podávaná 1x denne.
Liečba má začať dávkou 2 mg (použitím perorálneho roztoku 1 mg/ml) prvé 2 dni, titrovanou na 5 mg ďalšie 2 dni, až do dosiahnutia odporúčanej dennej dávky 10 mg. Ak je potrebné, ďalšie zvyšovanie dávky sa má uskutočňovať postupne, v 5 mg prírastkoch, bez prekročenia maximálnej dennej dávky 30 mg.
Liek je účinný v rozsahu 10 - 30 mg/deň.

Manické epizódy pri bipolárnej poruche typu I u dospievajúcich vo veku 13 rokov a starších
Odporúčaná dávka je 10 mg/deň podávaná 1x denne.
Liečba sa má začať dávkou 2 mg (použitím perorálneho roztoku 1 mg/ml) prvé 2 dni, titrovanou na 5 mg ďalšie 2 dni, aby sa dosiahla odporúčaná denná dávka 10 mg.
Dĺžka liečby má byť čo najkratšia a nesmie prekročiť 12 týždňov.
Dávky vyššie než 10 mg/deň sa môžu používať len vo výnimočných prípadoch.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Maximálna denná dávka 30 mg sa však musí podávať s opatrnosťou u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene.

Starší ľudia
Vzhľadom na väčšiu citlivosť v tejto časti populácie sa má zvážiť nižšia počiatočná dávka, pokiaľ si to vyžadujú klinické faktory.

Úprava dávkovania pri interakciách
V prípade súbežného podávania silných inhibítorov CYP3A4 alebo CYP2D6 s aripiprazolom, sa má dávka aripiprazolu znížiť. 
V prípade súbežného podávania silných induktorov CYP3A4 s aripiprazolom, sa má dávka aripiprazolu zvýšiť.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Orodispergovateľné tablety sa užívajú každý deň v rovnakom čase, nezávisle od jedla. Tableta sa nemá pretláčať cez fóliu, pretože to môže tabletu poškodiť. 
Tableta sa má dať do úst na jazyk, kde sa rýchlo rozpustí v slinách. Môže sa užiť s tekutinou alebo bez nej. 
Tableta sa môže tiež rozpustiť vo vode a vytvorená suspenzia sa vypije.

Upozornenie

Liek sa nemá podávať počas tehotenstva, pokiaľ očakávaný prínos liečby zreteľne neprevýši potenciálne riziko pre plod. U novorodencov, ktorí boli vystavení počas 3. trimestra aripiprazolu, existuje riziko vzniku nežiaducich reakcií, preto majú byť starostlivo sledovaní.
Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Tento liek sa neodporúča používať u pacientov mladších ako 13 rokov.
Liek nie je odporúčaný na použitie u pacientov so schizofréniou mladších ako 15 rokov, kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.
Liek má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje z dôvodu možného účinku na nervový systém a zrak, ako je napríklad sedácia, somnolencia, synkopa, rozmazané videnie, diplopia. 
Počas užívania lieku sa má vyhnúť požívaniu alkoholu.
Môže sa vyskytnúť fotosenzitívna reakcia (frekvencia výskytu je neznáma).
Liek obsahuje aspartám, sacharózu a amoniakový sulfitový karamel. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).