Údaje o prevádzkovateľovi

Informácie o spoločnosti
Obchodné meno: Lekáreň RPT, s.r.o.
Sídlo: Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina
IČO: 52 740 447
IČ DPH: SK2121130022
Zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka: Sro, Oddiel: 73514/L

Zastúpenie: Jozef Kužma – konateľ
Email: erecept@pluserecept.sk
Bankový účet (IBAN): SK53 0900 0000 0051 6533 0238
V spolupráci s: Virtuálnym zoskupením PLUS lekáreň
Povolenie
Odborný zástupca: Mgr. Róbert Dlábik

Kód poskytovateľa: P06281160301
Číslo povolenia: 06705/2019/OZ