SCANLUX 370

Artériografia, angiokardiografia, koronárografia, flebografia, digitálna subtrakčná angiografia /DSA/, počítačová tomografia /CT/, urografia, myelografia, artrografia. Viac na adc.sk

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Môžete si ho rezervovať pohodlne rýchlo online cez PLUS eRecept.

Účinná látka:Jopamidol

Forma:Injekčný roztok

Vernostný program v spolupráci s PLUS lekáreň
[darcek_k_nakupu]
popis_produktu
Popis produktu
Použitie
Opýtať sa lekárnika

Artériografia, angiokardiografia, koronárografia, flebografia, digitálna subtrakčná angiografia /DSA/, počítačová tomografia /CT/, urografia, myelografia, artrografia. Viac na adc.sk

Myelografia - Pri lumbálnej myelografii a na torakálno-cervikálnu myelografiu dospelých sa použije 10-15 ml. Na zobrazovanie mozgu dospelých 50-100 ml sa aplikuje intravenózne počas 2-6 minút. Na zobrazenie celého tela sa použije 40-100 ml.
Venografia - Na znázornenie cievneho systému sa jopamidol aplikuje intravenózne. Dávka závisí od klinických okolností, stavu cievnej oblasti, veku a telesnej hmotnosti pacienta. Určí ju lekár pred röntgenovým vyšetrením s ohľadom na tieto individuálne parametre. Ako návod môže slúžiť skutočnosť, že pri vyšetrení dospelých sa zvyčajne používa dávka 20-50 ml.
Digitálna subtrakčná angiografia /DSA/ - Dostačujúca jednotlivá dávka je množstvo zodpovedajúce 12-14 g jódu. Všeobecne
sa používa 30-50 ml prípravku. Prípravok UNILUX 300 sa vstrekuje kontrolovaným prietokom pod mechanickým tlakom na piest striekačky. Rýchlosť prietoku je 12-15 ml/s pri vyšetrení periférnej cievnej sústavy a pri centrálnom vyšetrení 17ml/s. Množstvo jednotlivých dávok a teda aj celková dávka závisí od cievnej oblasti, ktorá sa znázorňuje.
Angiografia - UNILUX 300, by sa mal aplikovať intravenózne a intraarteriálne. Dávka závisí od klinických okolností cievnej oblasti, ktorá sa znázorňuje, od veku a telesnej hmotnosti pacienta. Určí ju lekár pred vyšetrením s ohľadom na uvedené individuálne skutočnosti. Ako základ môže byť skutočnosť, že pri vyšetrení dospelých sa zvyčajne používa 5-10ml.
Počítačová tomografia /CT/ - Pri kraniálnom tomografickom vyšetrení sa všeobecne injikuje alebo intravenózne infunduje 1-2 ml prípravku UNILUX 300 na kilogram telesnej hmotnosti počas 2-6 minút. V priebehu postupu rozdeleného na dve fázy sa polovica jednotlivej dávky infunduje počas troch minút a zvyšok počas 10 minút. Pri vyšetrení ostatnej časti tela pomocou CT závisí jednotlivá dávka a rýchlosť podávania od oblasti, ktorá sa znázorňuje, klinických okolností a prístroja ktorým sa vyšetruje. Vo všeobecnosti jednotlivé dávky prípravku UNILUX 300 sa vstrekujú v množstve 1-2 ml na kilogram telesnej hmotnosti rýchlosťou 2-5 ml/s.
Descendetná urografia - Pri vyšetrení dospelých sa zvyčajne aplikuje 50-75 ml prípravku UNILUX 300 ako jednotlivý bolus. Pacientom s nadváhou a pacientom s limitovanou funkciou obličiek, sa môže podať zvýšené množstvo kontrastnej látky do 100 ml.
Descendentná urografia detí - V závislosti od veku a telesnej hmotnosti sa odporúča injikovať počas 1-2 minút nasledovné dávky prípravku UNILUX 300 : 0-1 mesiac 4,0 – 5,0 ml/kg; 1-3 mesiac 4,0 ml/kg; 3-6 mesiacov 3.5 – 4,0 ml/kg; 6-12 mesiacov 3,0 – 3,5 ml/kg; 12-24 mesiacov 2,5 – 3,0 ml/kg; 2-5 rokov 2,5 ml/kg; 5-7 rokov 2,0 – 2,5 ml/kg; 7-12 rokov 1,5 –2,0 ml/kg.