Stalevo

Liek obsahuje tri liečivá (levodopa, karbidopa a entakapon) v jednej tablete. Liek sa používa na liečbu Parkinsonovej choroby. Parkinsonovu chorobu... zobraziť celý popis ›

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Môžete si ho rezervovať pohodlne rýchlo online cez PLUS eRecept.

Účinná látka:Karbidopa, levodopa, entakapon

Forma:Filmom obalené tablety

Vernostný program v spolupráci s PLUS lekáreň
[darcek_k_nakupu]
popis_produktu
Popis produktu
Použitie
Opýtať sa lekárnika

Liek obsahuje tri liečivá (levodopa, karbidopa a entakapon) v jednej tablete. Liek sa používa na liečbu Parkinsonovej choroby. Parkinsonovu chorobu spôsobujú nízke hladiny látky nazývanej dopamín v mozgu. Levodopa zvyšuje množstvo dopamínu a tak zmierňuje symptómy Parkinsonovej choroby. Karbidopa a entakapon zlepšujú antiparkinsonické účinky levodopy. Viac na adc.sk

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Optimálna denná dávka musí byť stanovená u každého pacienta opatrnou titráciou levodopy. Denná dávka sa musí optimalizovať pokiaľ možno s použitím tabliet s 1 zo 7 dostupných síl.
Pacienti musia byť poučení tak, aby v každom čase podania dávky užili iba 1 tabletu. 
Liek zvyčajne užívajú pacienti, ktorí sú aktuálne liečení zodpovedajúcimi dávkami levodopy/inhibítora DDK a entakaponu so štandardným uvoľňovaním.

Ako uskutočniť prechod pacientov, ktorí užívajú prípravky s obsahom levodopy/inhibítora DDK  (karbidopa alebo benserazid) a tablety entakaponu, je uvedený v SPC, časť 4.2.
Ako ako uskutočniť prechod pacientov, ktorí neužívajú entakapon,  je tiež uvedený v SPC, časť 4.2.

Úprava dávky v priebehu liečby:
Ak sa vyžaduje podanie vyšších dávok levodopy, musí sa zvážiť zvýšenie frekvencie dávok a/alebo použitie alternatívnej sily uvedeného lieku v rámci odporúčaní pre dávku.
Ak sa vyžaduje podanie nižších dávok levodopy, musí sa znížiť celková denná dávka uvedeného lieku buď znížením frekvencie podania predĺžením intervalov medzi dávkami, alebo znížením sily počas podania.

Prerušenie liečby:
Ak je liečba (levodopa/karbidopa/entakapon) prerušená a pacient je prevedený na liečbu s levodopou/inhibítorom DDK bez podania entakaponu, je nevyhnutné upraviť dávkovanie iných antiparkinsoník, predovšetkým levodopy.

Pacienti s poškodenou funkciou pečene:
Je možné, že bude potrebné znížiť dávku. 

Dĺžku a ukončenie liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vždy vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. 

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek nesmie používať, pokiaľ prospech pre matku nepreváži nad možným rizikom pre plod.
Počas liečby ženy nesmú dojčiť.
U detí vo veku menej ako 18 rokov bezpečnosť a účinnosť lieku neboli stanovené.
U pacientov s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek sa odporúča podávať liek s opatrnosťou.
Liek je kontraindikovaný pri závažnom poškodení pečene. 

Liek je kontraindikovaný pri súčasnom podávaní selektívnych/neselektívnych inhibítorov MAO-A a MAO-B.
Liek sa neodporúča na liečbu extrapyramidálnych reakcií vyvolaných liekmi.
Liek môže vyvolať ortostatickú hypotenziu.
U niektorých pacientov sa liek nemusí dobre vstrebať, ak sa užije počas alebo krátko po požití potravy bohatej na bielkoviny (takými sú mäso, ryby, mliečne výrobky, semená a orechy).
Liek môže spôsobiť ťažkosti so vstrebávaním železa. Neužívajte liek a výživové doplnky obsahujúce železo v tom istom čase.
Odporúča sa pravidelné hodnotenie hepatálnych, hematopoetických, kardiovaskulárnych a renálnych funkcií počas predĺženej liečby.

Liek môže mať veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Levodopa/karbidopa môžu spôsobiť falošný pozitívny výsledok, keď sa na skúšku na ketóny v moči použije diagnostický prúžok a táto reakcia sa nezmení zahriatím vzorky moču na bod varu.
Liek obsahuje sacharózu. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).