Quetiapine Accord 50 mg

Liek obsahuje liečivo kvetiapín, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Používa sa na liečbu: schizofrénie, mánie, bipolárnej depresie a veľkých depresívnych epizód pri veľkej... zobraziť celý popis ›

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Môžete si ho rezervovať pohodlne rýchlo online cez PLUS eRecept.

Účinná látka:Kvetiapín

Forma:Tableta s predĺženým uvoľňovaním

Vernostný program v spolupráci s PLUS lekáreň
[darcek_k_nakupu]
popis_produktu
Popis produktu
Použitie
Opýtať sa lekárnika

Liek obsahuje liečivo kvetiapín, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká.

Používa sa na liečbu:

  • schizofrénie,
  • mánie,
  • bipolárnej depresie a veľkých depresívnych epizód pri veľkej depresívnej poruche.

Viac na adc.sk

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba schizofrénie a stredne ťažkých až ťažkých manických epizód pri bipolárnej afektívnej poruche
Liečba sa začína dennou dávkou 300 mg v 1. deň a 600 mg v 2. deň.
Odporúčaná denná dávka je 600 mg, ale ak je to klinicky opodstatnené môže byť dávka zvýšená na 800 mg denne.
Dávka sa má upraviť v rámci účinného dávkového rozpätia 400 - 800 mg denne v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti pacienta.
Udržiavacia liečba schizofrénie si nevyžaduje úpravu dávkovania.

Liečba veľkých depresívnych epizód pri bipolárnej afektívnej poruche
Liek sa má podávať pred spaním.
Celková denná dávka počas prvých 4 dní liečby je 50 mg (1. deň), 100 mg (2. deň), 200 mg (3. deň) a 300 mg (4. deň).
Odporúčaná denná dávka je 300 mg.
U pacientov s problémom so znášanlivosťou liečby, je možné zvážiť zníženie dávky na minimum 200 mg.

Prevencia recidívy v rámci bipolárnej afektívnej poruchy
Dávka lieku sa môže individuálne upraviť v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti v rozmedzí 300 – 800 mg/denne.
Je dôležité, aby sa na udržiavaciu liečbu používala najnižšia účinná dávka.

Prídavná liečba veľkých depresívnych epizód u pacientov s veľkou depresívnou poruchou (MDD)
Liek sa má užívať večer pred spaním.
Denná dávka na začiatku liečby predstavuje 50 mg v 1. a 2. deň a 150 mg v 3. a 4. deň.
Antidepresívny účinok sa zaznamenal pri dávkach 150 a 300 mg/deň (s amitriptylínom, bupropiónom, citalopramom, duloxetínom, escitalopramom, fluoxetínom, paroxetínom, sertralínom a venlafaxínom – pozri SPC časť 5.1) a 50 mg/deň v krátkotrvajúcich klinických skúšaniach v monoterapii.
Potreba zvýšenia dávky zo 150 mg na 300 mg/deň má vychádzať z individuálneho hodnotenia pacienta.

Prechod z užívania tabliet kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním
Podáva sa celková denná dávka, ktorá je ekvivalentná kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním, užíva sa 1x denne.
Táto zmena si môže vyžadovať individuálnu úpravu dávkovania.

Starší pacienti
Liečba má začať dávkou 50 mg/deň.
Dávka sa môže zvyšovať o ďalších 50 mg/deň až do dosiahnutia účinnej dávky v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti pacienta.
Môže byť potrebné predĺžiť titrovanie a denná dávka môže byť nižšia ako u mladších pacientov.

U starších pacientov s veľkými depresívnymi epizódami v rámci veľkej depresívnej poruchy (MDD) sa má začať dávkou 50 mg/deň v 1. až 3. deň, zvýšenou na 100 mg na 4. deň a 150 mg/deň na 8. deň.
Na začiatok sa má použiť najnižšia účinná dávka 50 mg/deň.
Ak je na základe individuálneho hodnotenia pacienta potrebné zvýšiť dávku na 300 mg/deň, nemá to byť skôr ako na 22. deň liečby.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Liečba sa má začať s dávkou 50 mg/deň.
Dávka sa môže zvyšovať o ďalších 50 mg/deň až do dosiahnutia účinnej dávky na základe klinickej odpovede a individuálnej znášanlivosti pacienta.

Ukončenie liečby
Odporúča sa postupné vysadzovanie lieku po dobu najmenej 1- 2 týždňov.

Spôsob použitia

Tablety sa zvyčajne užívajú 1x denne 1 hodinu pred jedlom alebo pred spaním (v závislosti od diagnózy) vcelku a zapijú sa vodou. 
Nepiť grapefruitový džús.
Tablety sa prehĺtajú celé, nesmú sa deliť, žuvať alebo drviť.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
O ukončení dojčenia či ukončení liečby sa má rozhodnúť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre matku.
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.​
Účinnosť a bezpečnosť u pacientov starších ako 65 rokov s depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy neboli hodnotené.
Ak sa počas liečby vyskytne horúčka, je potrebné okamžite vyhľadať lekára (riziko neuroleptického malígneho syndrómu).
U pacientov užívajúcich kvetiapín sa zaznamenal syndróm spánkového apnoe.
Liek sa má používať opatrne u pacientov so záchvatmi v anamnéze.
Pri liečbe sa môže vyskytnúť nárast telesnej hmotnosti.
U pacientov s diabetes mellitus sa má pravidelne monitorovať hladina glukózy
Liek môže predĺžiť QT interval.
Liek ovplyvňuje pozornosť, počas liečby sa nemá viesť motorové vozidlo ani obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol a grapefruitový džús.
Liek obsahuje laktózu.
Liek spôsobuje falošne pozitívne výsledky pri testovaní užívania metadonu a tricyklických antidepresív pomocou enzýmovej imunoanalýzy.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).