VALTREX 500 mg

Liek obsahuje liečivo valaciklovir, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných antivirotiká. Valaciklovir sa v tele človeka premieňa na aciklovir, ktorý usmrcuje... zobraziť celý popis ›

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Môžete si ho rezervovať pohodlne rýchlo online cez PLUS eRecept.

Účinná látka:Valaciklovir

Forma:Filmom obalené tablety

Vernostný program v spolupráci s PLUS lekáreň
[darcek_k_nakupu]
popis_produktu
Popis produktu
Použitie
Opýtať sa lekárnika

Liek obsahuje liečivo valaciklovir, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných antivirotiká. Valaciklovir sa v tele človeka premieňa na aciklovir, ktorý usmrcuje vírusyh erpes simplex (HSV), varicella zoster (VZV) a cytomegalovírus (CMV) alebo zabraňuje ich rastu.

Používa sa:

  • liečbu pásového oparu u dospelých;
  • liečbu infekcií kože a genitálneho herpesu vyvolaných HSV u dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov (používa sa aj na zabránenie návratu týchto infekcií);
  • liečbu oparov na perách u dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov;
  • zabránenie infekcie vyvolanej CMV po transplantácii orgánu u dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov;
  • liečbu a prevenciu HSV infekcie oka, ktorá sa opakovane vracia (u dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov).

Viac na adc.sk

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Infekcie vyvolané vírusom varicella zoster (VZV) ‑ herpes zoster a oftalmický zoster u dospelých pacientov
Odporúča sa liečbu začať čo najskôr po stanovení diagnózy pásového oparu. Údaje o začatí liečby po viac než 72 hodinách od nástupu vyrážky pásového oparu nie sú k dispozícii.
Imunokompetentní pacienti: 1 000 mg 3x denne počas 7 dní. Celková denná dávka je 3 000 mg.
Pacienti s oslabeným imunitným systémom: 1 000 mg 3x denne počas minimálne 7 dní a 2 dni po vytvorení chrást. Celková denná dávka je 3 000 mg. U pacientov s oslabeným imunitným systémom sa odporúča protivírusová liečba v priebehu jedného týždňa od tvorby pľuzgiera alebo kedykoľvek pred úplným vytvorením chrást.

Liečba infekcií vyvolaných vírusom herpes simplex (HSV) u imunokompetentných dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov
500 mg 2x denne. Celková denná dávka je 1 000 mg. Pri recidivujúcich epizódach má liečba trvať 3-5 dní. Pri iniciálnych epizódach, ktoré môžu byť závažnejšie, možno liečbu predĺžiť na 10 dní. S podávaním lieku sa má začať čo najskôr.

Herpes labialis
2 000 mg 2x denne počas jedného dňa. Druhá dávka sa má užiť približne po 12 hodinách (nie skôr ako po 6 hodinách) od užitia prvej dávky. Pri použití tejto dávkovacej schémy liečba nemá prekročiť 1 deň, keďže sa preukázalo, že to neprinesie dodatočný klinický prínos. Liečba sa má začať pri prvom prejave oparu na perách (napr. pri štípaní, svrbení alebo pálení).
Dospelí s oslabeným imunitným systémom: odporúča sa dávkovanie 1 000 mg 2x denne počas minimálne 5 dní, po vyhodnotení závažnosti klinického stavu a imunologického stavu pacienta. Liečbu možno predlžiť až na 10 dní. Liečba sa má začať čo najskôr. Pre maximálny klinický prínos sa má liečba začať v priebehu 48 hodín. Odporúča sa dôkladná kontrola vývoja lézií.

Supresia recidív infekcií vyvolaných vírusom herpes simplex (HSV) u dospelých a dospievajúcich (≥ 12 rokov)
Imunokompetentní pacienti: 500 mg 1x denne. Pre niektorých pacientov s veľmi častými recidívami (≥ 10/rok bez liečby) môže byť prínosom, ak budú dennú dávku 500 mg užívať rozdelenú do 2 dávok (250 mg 2x denne). Po 6-12 mesiacoch liečby sa má vykonať opätovné prehodnotenie liečby.
Dospelí s oslabeným imunitným systémom: 500 mg 2x denne. Po 6-12 mesiacoch liečby sa má vykonať opätovné prehodnotenie liečby.

Profylaxia infekcie a ochorenia vyvolaných cytomegalovírusom (CMV) u dospelých a dospievajúcich (≥ 12 rokov)
2 000 mg 4x denne. Liečba sa má sa nasadiť čo najskôr po transplantácii.Dĺžka liečby je zvyčajne 90 dní, no u vysokorizikových pacientov ju možno bude potrebné predĺžiť.

Starší pacienti
Musí sa zohľadniť možnosť poškodenia obličiek a podľa toho sa má upraviť dávka. Odporúča sa opatrnosť.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek
Dávka sa má znížiť tak, ako je uvedené v Tabuľke 1 v SPC, časť 4.2.
U pacientov podstupujúcich intemitentnú hemodialýzu sa má dávka podať po hemodialýze. Dávkovanie sa má primerane upraviť.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch (každý deň v rovnakom čase), vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa pohárom vody.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa má liek používať len v prípade, ak možný prínos liečby preváži potenciálne riziko.
U dojčiacich žien sa má liek používať s opatrnosťou a len vtedy, keď je to klinicky indikované.
Účinnosť lieku u detí do 12 rokov sa nehodnotila.
U pacientov s ochorením pečene je potrebná opatrnosť, ak sa podávajú denné dávky vyššie než 4 000 mg.
U pacientov, ktorým hrozí riziko dehydratácie, najmä u starších pacientov a pacientov s poškodením funkcie obličiek, sa má dbať na zabezpečenie dostatočného príjmu tekutín.
Pacientom s genitálnym herpesom sa odporúča vyhnúť sa pohlavnému styku počas pretrvávania príznakov, aj v prípade, ak sa začala protivírusová liečba.
Počas liečby sa môže vyskytnúť závrat ako častý nežiaduci účinok. Preto pri posudzovaní schopnosti pacienta viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje sa má zohľadniť klinický stav pacienta a profil nežiaducich účinkov.
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitivita (častý nežiaduci účinok, frekvencia účinku je ≥ 1/100 až < 1/10).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).